ashtavakra gita

ashtavakra gita ॥ অষ্টাবক্র গীতা ॥ ॥ শ্রী ॥ অথ শ্রীমদষ্টাবক্রগীতা প্রারভ্যতে ॥ জনক উবাচ ॥ কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি … Continue reading ashtavakra gita